Yleiskokous
Ilmastokokous aloittaa YK:n yleiskokousviikon – "Tuokaa suunnitelmia, ei puheita", vaati YK:n pääsihteeri

Il­mas­to­ko­kous aloit­taa YK:n yleis­ko­kous­vii­kon – "Tuokaa suun­ni­tel­mia, ei pu­hei­ta", vaati YK:n pää­sih­tee­ri

23.09.2019 07:00 0
YK:n yleiskokouksen yhdeksi pääteemaksi ennakoidaan ilmastonmuutosta, mutta kansainväliset konfliktit saattavat viedä huomion

YK:n yleis­ko­kouk­sen yhdeksi pää­tee­mak­si en­na­koi­daan il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kan­sain­vä­li­set konf­lik­tit saat­ta­vat viedä huomion

23.09.2019 07:00 0