Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

vesien lämpötila
Helle lämmitti Lapin pintavedet ennätystasoille, ja se on liikaa lohikaloille

Helle läm­mit­ti Lapin pin­ta­ve­det en­nä­tys­ta­soil­le, ja se on liikaa lo­hi­ka­loil­le

09.07.2021 19:30 5
Tilaajille
Pintavedet lämpenevät nyt vauhdilla Lapissa – Sinilevälle lämmin ja tyyni ilma tietää otollisia kasvuolosuhteita

Pin­ta­ve­det läm­pe­ne­vät nyt vauh­dil­la Lapissa – Si­ni­le­väl­le lämmin ja tyyni ilma tietää otol­li­sia kas­vu­olo­suh­tei­ta

02.07.2021 09:58
Tilaajille
Pintavedet ovat Suomessa tavallista lämpimämpiä – Kevojärvellä lähes viisi astetta tavanomaista lämpimämpää vettä

Pin­ta­ve­det ovat Suo­mes­sa ta­val­lis­ta läm­pi­mäm­piä – Ke­vo­jär­vel­lä lähes viisi astetta ta­van­omais­ta läm­pi­mäm­pää vettä

11.06.2021 09:04