valokuitu
Valokuitu yltää jo jokivarsille Rovaniemellä – Napapiirin kuituverkkojen runkoverkko on vedetty keskustan kaikkiin kaupunginosiin, mutta valokuidun ulottaminen haja-asutusalueille on haastavaa

Va­lo­kui­tu yltää jo jo­ki­var­sil­le Ro­va­nie­mel­lä – Na­pa­pii­rin kui­tu­verk­ko­jen run­ko­verk­ko on vedetty kes­kus­tan kaik­kiin kau­pun­gi­no­siin, mutta va­lo­kui­dun ulot­ta­mi­nen ha­ja-asu­tu­sa­lueil­le on haas­ta­vaa

11.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Itä- ja Länsikosken valokuituverkko palvelee 34 taloutta

Itä- ja Län­si­kos­ken va­lo­kui­tu­verk­ko pal­ve­lee 34 ta­lout­ta

04.11.2020 17:26