Lakot: Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

Tapahtumat: Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kymp­pi­ton­nil­la, miten Arctic Design Week jat­kos­sa jär­jes­te­tään – ta­pah­tu­man tu­le­vai­suus on epä­var­ma

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

ukk-instituutti
Istuva ja makoileva kansa tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi – ongelma on ollut yleisessä tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta odottaa silti yhä ratkaisijaa
Pääkirjoitus

Istuva ja ma­koi­le­va kansa tulee yh­teis­kun­nal­le erit­täin kal­liik­si – ongelma on ollut ylei­ses­sä tie­dos­sa jo vuo­si­kym­me­niä, mutta odottaa silti yhä rat­kai­si­jaa

16.01.2023 18:16 5
Tilaajille
Suomalaisten liikkumattomuus sysää yhteiskuntaa polvilleen – muutos valtionrahoituksessa kirittää liikuntaa ja urheilua eduskuntavaalien puheenaiheeksi

Suo­ma­lais­ten liik­ku­mat­to­muus sysää yh­teis­kun­taa pol­vil­leen – muutos val­tion­ra­hoi­tuk­ses­sa ki­rit­tää lii­kun­taa ja ur­hei­lua edus­kun­ta­vaa­lien pu­heen­ai­heek­si

14.01.2023 13:03 6
Uusi raportti saarnaa synkkää viestiä: suomalaisten liikunta väheni korona-aikana entisestään

Uusi ra­port­ti saarnaa synkkää vies­tiä: suo­ma­lais­ten lii­kun­ta väheni ko­ro­na-ai­ka­na en­ti­ses­tään

11.10.2022 03:59 1