Tuula Sykkö
Tuula Sykölle ja Karvakavereille tunnustuspalkinnot – vapaaehtoistyö nousi keskiöön Meri-Lapin järjestömessuilla

Tuula Sykölle ja Kar­va­ka­ve­reil­le tun­nus­tus­pal­kin­not – va­paa­eh­tois­työ nousi kes­kiöön Me­ri-La­pin jär­jes­tö­mes­suil­la

11.12.2019 15:04 0