tuotekehitys
Viimeisin tunti ja vanhemmat
"Prototyyppi syntyy kuukaudessa" – Lapin AMK:n uusi palvelukonsepti Tequ syntyi tuskastumisesta tuotekehityksen hitauteen

"P­ro­to­tyyp­pi syntyy kuu­kau­des­sa" – Lapin AMK:n uusi pal­ve­lu­kon­sep­ti Tequ syntyi tus­kas­tu­mi­ses­ta tuo­te­ke­hi­tyk­sen hi­tau­teen

21:56 1
Tilaajille