Toni Roponen

Vaimon vies­ti­mi­ta­li toi tunteet pintaan myös Toni Ro­po­sel­le – "Tätä tulosta ei vält­tä­mät­tä olisi tullut, jos oli­sim­me py­sy­neet Suo­mes­sa"

04.03.2021 21:17
Tilaajille

Mo­nin­ker­tai­nen ar­vo­ki­sa­hiih­tä­jä Riit­ta-Lii­sa Roponen siirtyy Ida-tyt­tä­ren­sä kanssa Ka­ri­haa­ran Visan ri­vei­hin

17.07.2020 12:33
Tilaajille

Toni ja Riit­ta-Lii­sa Roponen elävät ame­rik­ka­lais­ta unelmaa Den­ve­ris­sä – "Saan kes­kit­tyä ur­hei­li­joi­hin ja heidän val­men­ta­mi­seen­sa"

21.04.2020 17:53
Tilaajille

Toni Roponen toivoo pers­pek­tii­viä kes­kus­te­luun ur­hei­li­joi­den opis­ke­lus­ta uran aikana – "Jos hiih­tä­jä on nuorten MM-ki­sois­sa si­joil­la 10–30, hänellä ei ole seu­raa­vaan neljään viiteen vuoteen mitään jakoja kan­sain­vä­li­sel­lä ta­sol­la"

21.04.2020 17:52
Tilaajille