tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Töissä täällä
Kuukausi
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Töissä täällä: Fabian Lewiksestä tuntuu töissä aivan kuin hän rakentaisi legoilla – walesilainen hitsaaja rakastaa elämäänsä Rovaniemellä

Töissä täällä: Fabian Le­wik­ses­tä tuntuu töissä aivan kuin hän ra­ken­tai­si le­goil­la – wa­le­si­lai­nen hit­saa­ja ra­kas­taa elä­mään­sä Ro­va­nie­mel­lä

15.11.2023 12:51 3
Tilaajille
Töissä täällä: Rovaniemeläistynyt britti on nähnyt matkailun muutoksen työssään kokkina ja keittiömestarina – hän toivoo lisää talvikävelyreittejä Ounasvaaralle ja ehdottaa kaupunkiin keskuspuistoa

Töissä täällä: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt britti on nähnyt mat­kai­lun muu­tok­sen työs­sään kokkina ja keit­tiö­mes­ta­ri­na – hän toivoo lisää tal­vi­kä­ve­ly­reit­te­jä Ou­nas­vaa­ral­le ja eh­dot­taa kau­pun­kiin kes­kus­puis­toa

08.11.2023 08:45 2
Tilaajille
Vanhemmat
Töissä täällä: Latvialainen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja perheitä elämän herkissä hetkissä – "Toivon jokaisen vanhemman ja perheen tulevan nähdyksi"

Töissä täällä: Lat­via­lai­nen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja per­hei­tä elämän her­kis­sä het­kis­sä – "Toivon jo­kai­sen van­hem­man ja perheen tulevan näh­dyk­si"

02.11.2023 08:00
Tilaajille
Töissä täällä: "Tänään voin sanoa täyttäneeni elämäntehtäväni: minusta on tullut opettaja Suomessa" – espanjalainen José López saavutti unelmansa Rovaniemellä

Töissä täällä: "Tänään voin sanoa täyt­tä­nee­ni elä­män­teh­tä­vä­ni: minusta on tullut opet­ta­ja Suo­mes­sa" – es­pan­ja­lai­nen José López saa­vut­ti unel­man­sa Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2023 08:00
Tilaajille
Töissä täällä: "Elämäni on kuin siirtymistä karnevaalista lämpimän nuotion eteen" – kolumbialainen Laura Arias  muutti Rovaniemelle talven ja muutoksen perässä

Töissä täällä: "E­lä­mä­ni on kuin siir­ty­mis­tä kar­ne­vaa­lis­ta läm­pi­män nuotion eteen" – ko­lum­bia­lai­nen Laura Arias muutti Ro­va­nie­mel­le talven ja muu­tok­sen perässä

17.10.2023 12:00
Tilaajille
Töissä täällä: Yhdysvaltalainen yrittäjä Robbie Patterson on asunut Rovaniemellä jo 17 vuotta – uskomattomat ystävät saivat hänet jäämään kaupunkiin, vaikka viime vuodet olivatkin hänelle hankalia

Töissä täällä: Yh­dys­val­ta­lai­nen yrit­tä­jä Robbie Pat­ter­son on asunut Ro­va­nie­mel­lä jo 17 vuotta – us­ko­mat­to­mat ystävät saivat hänet jäämään kau­pun­kiin, vaikka viime vuodet oli­vat­kin hänelle han­ka­lia

09.10.2023 07:00 1
Tilaajille
Töissä täällä: Ranskalainen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Rovaniemeltä, mutta työllistää nyt itsensä valokuvaajana – "Aika osoittautui täydelliseksi yrittäjyydelle"

Töissä täällä: Rans­ka­lai­nen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Ro­va­nie­mel­tä, mutta työl­lis­tää nyt itsensä va­lo­ku­vaa­ja­na – "Aika osoit­tau­tui täy­del­li­sek­si yrit­tä­jyy­del­le"

25.09.2023 13:27 1
Tilaajille