Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Tiedonkeruujärjestelmät
Lapin sairaanhoitopiiri otti käyttöön sähköisen tiedonkeruujärjestelmän – Maahantulija voi täyttää tietonsa ennakkoon

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ri otti käyt­töön säh­köi­sen tie­don­ke­ruu­jär­jes­tel­män – Maa­han­tu­li­ja voi täyttää tie­ton­sa en­nak­koon

12.05.2021 13:45
Tilaajille