tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Tapahtuma
Kukkia, kurkkua, mustaherukkaa – Valtakunnallisena Avoimet puutarhat -teemapäivänä myös rovaniemeläiset pääsevät tutustumaan paikallisiin puutarhoihin

Kukkia, kurk­kua, mus­ta­he­ruk­kaa – Val­ta­kun­nal­li­se­na Avoimet puu­tar­hat -tee­ma­päi­vä­nä myös ro­va­nie­me­läi­set pää­se­vät tu­tus­tu­maan pai­kal­li­siin puu­tar­hoi­hin

03.08.2022 09:15
Tilaajille
Tulevaisuuden lumiukot Lumivisio-tapahtuman teemana – äänestä tästä suosikkiveistostasi

Tu­le­vai­suu­den lu­mi­ukot Lu­mi­vi­sio-ta­pah­tu­man teemana – äänestä tästä suo­sik­ki­veis­tos­ta­si

02.03.2022 21:14

Tornio jär­jes­tää graf­fi­ti­kil­pai­lun ja kau­pun­ki­kult­tuu­ri-ta­pah­tu­man

18.08.2021 13:38
Maailma tuli kaupunkiin tapahtumassa esitellää eri maiden kulttuureita - tapahtuma tänä vuonna Meripuistossa

Maailma tuli kau­pun­kiin ta­pah­tu­mas­sa esi­tel­lää eri maiden kult­tuu­rei­ta - ta­pah­tu­ma tänä vuonna Me­ri­puis­tos­sa

18.08.2021 10:27