Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Jääkiekko: Kärpät aloit­taa kauteen val­mis­tau­tu­mi­sen­sa tors­tai­na Vir­roil­la KalPaa vastaan – Lapin Kansa näyttää ti­laa­jil­leen jouk­kueen kaikki har­joi­tus­kau­den ko­ti­pe­lit

Talkoohenki
Digitointi antoi potkua talkoovoimin toimiville elokuvateattereille: "Kyllä tässä tehdään kulttuurityötä, tuodaan erilaisia maailmoja tänne"

Di­gi­toin­ti antoi potkua tal­koo­voi­min toi­mi­vil­le elo­ku­va­teat­te­reil­le: "Kyllä tässä tehdään kult­tuu­ri­työ­tä, tuodaan eri­lai­sia maail­mo­ja tänne"

19.12.2020 08:00
Tilaajille
Ylläsjärvi kasvaa aidosti kahden kunnan kylänä – Vuoden 2020 lappilainen kylä saa talkooväen liikkeelle

Yl­läs­jär­vi kasvaa aidosti kahden kunnan kylänä – Vuoden 2020 lap­pi­lai­nen kylä saa tal­koo­väen liik­keel­le

24.09.2020 06:00 2
Tilaajille