Suomalaiset brändit
Koskenkorva on perjantaipullo, Napue puhuttelee hifistelijöitä, mutta joulupukki on brändeistä paras – Rovaniemeltä kotoisin oleva professori Saila Saraniemi nostaa esiin onnistuneita suomalaisbrändäyksiä

Kos­ken­kor­va on per­jan­tai­pul­lo, Napue pu­hut­te­lee hi­fis­te­li­jöi­tä, mutta jou­lu­puk­ki on brän­deis­tä paras – Ro­va­nie­mel­tä ko­toi­sin oleva pro­fes­so­ri Saila Sa­ra­nie­mi nostaa esiin on­nis­tu­nei­ta suo­ma­laisb­rän­däyk­siä

24.12.2020 10:01 1
Tilaajille