sisäsatama
Isot purjeveneet nostettiin Kemin sisäsatamassa kuivalle maalle – nostourakka on yhteisöllinen tapahtuma, missä kaverit auttavat toisiaan

Isot pur­je­ve­neet nos­tet­tiin Kemin si­sä­sa­ta­mas­sa kui­val­le maalle – nos­to­urak­ka on yh­tei­söl­li­nen ta­pah­tu­ma, missä kaverit aut­ta­vat toi­siaan

02.10.2019 11:41 0