Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Sauvosaaren liikuntahalli
Kemin liikuntahallin rakentaminen viivästyy – rakentamishankkeen kilpailutuksen saaminen loppuun venyy loppukesään ja rakentamisen aloittaminen ihan loppuvuoteen

Kemin lii­kun­ta­hal­lin ra­ken­ta­mi­nen vii­väs­tyy – ra­ken­ta­mis­hank­keen kil­pai­lu­tuk­sen saa­mi­nen loppuun venyy lop­pu­ke­sään ja ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen ihan lop­pu­vuo­teen

26.04.2022 16:15 6
Tilaajille
Kemin Sauvosaaren liikuntahallin hinta-arvio nousi 14 miljoonaan euroon tilojen kasvun vuoksi – kaupunginarkkitehdin mukaan realistista olisi saada halli käyttöön aikaisintaan kesällä 2024

Kemin Sau­vo­saa­ren lii­kun­ta­hal­lin hin­ta-ar­vio nousi 14 mil­joo­naan euroon tilojen kasvun vuoksi – kau­pun­gin­ark­ki­teh­din mukaan rea­lis­tis­ta olisi saada halli käyt­töön ai­kai­sin­taan kesällä 2024

19.11.2021 07:00 10
Tilaajille