Satu Miettinen
Viimeisin tunti ja vanhemmat
Petrimaljoissa kasvaa taidetta –Lapin yliopiston biotaidelaboratoriossa arktisista mikrobeista syntyy taideteoksia

Pet­ri­mal­jois­sa kasvaa tai­det­ta –Lapin yli­opis­ton bio­tai­de­la­bo­ra­to­rios­sa ark­ti­sis­ta mik­ro­beis­ta syntyy tai­de­teok­sia

21:09
Tilaajille