Työtaistelut: SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

kolumni: Jos Jasper Pääk­kö­nen sai Inarin ran­nal­ta paikan luk­sus­mat­kai­luun, saako myös Veikko Le­so­nen?

pääkirjoitus: Orpon hal­li­tuk­sen en­sim­mäi­nen bud­jet­ti jatkaa valtion vel­kaan­tu­mis­ta en­ti­seen tahtiin

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rovaniemen puistot
Rovaniemi teetti kuntoarvion tuhannelle kaupunkipuulle: noin 20 puuta kaadetaan, mutta uusiakin istutetaan

Ro­va­nie­mi teetti kun­to­ar­vion tu­han­nel­le kau­pun­ki­puul­le: noin 20 puuta kaa­de­taan, mutta uu­sia­kin is­tu­te­taan

19.10.2022 08:53 3
Tilaajille
Konttisen kesäteatterin kausi paketissa, nyt korjataan rankkasateen runtelema katsomo

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­rin kausi pa­ke­tis­sa, nyt kor­ja­taan rank­ka­sa­teen run­te­le­ma katsomo

10.08.2021 14:30