Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Retkellä
Retkellä: Jylhiä maisemia ja uittokulttuurin historiaa – Auttikönkään luontopolku kuljettaa vesiputoukselta latvojen ylle

Ret­kel­lä: Jylhiä mai­se­mia ja uit­to­kult­tuu­rin his­to­riaa – Aut­ti­kön­kään luon­to­pol­ku kul­jet­taa ve­si­pu­touk­sel­ta lat­vo­jen ylle

29.08.2023 10:31 3
Tilaajille
Retkellä: Patikkapolku rauhallisempaa retkeilykohdetta kaipaavalle – Rovaniemen Möötikkärakalta avautuu kuvankaunis Sonkajärvi

Ret­kel­lä: Pa­tik­ka­pol­ku rau­hal­li­sem­paa ret­kei­ly­koh­det­ta kai­paa­val­le – Ro­va­nie­men Möö­tik­kä­ra­kal­ta avautuu ku­van­kau­nis Son­ka­jär­vi

22.07.2023 09:00 2
Tilaajille
Retkellä: Piknikretki kallioiselle laelle – Rovaniemen Karhunulkilta avautuu jylhä maisema aina Lehtojärvelle saakka

Ret­kel­lä: Pik­nik­ret­ki kal­lioi­sel­le laelle – Ro­va­nie­men Kar­hu­nul­kil­ta avautuu jylhä maisema aina Leh­to­jär­vel­le saakka

04.07.2023 12:32
Tilaajille
Retkellä: Rovaniemen Koivusaari on oikea lintubongarin paratiisisaari – luontokohde sijaitsee vain parin kilometrin päässä keskustasta

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­ri on oikea lin­tu­bon­ga­rin pa­ra­tii­si­saa­ri – luon­to­koh­de si­jait­see vain parin ki­lo­met­rin päässä kes­kus­tas­ta

12.06.2023 15:48 1
Tilaajille
Retkellä: Rovaniemen Rautiosaaressa pääsee Ison Hiiden asuinsijoille Sukulanrakan hiidenkirnuilla

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa pääsee Ison Hiiden asuin­si­joil­le Su­ku­lan­ra­kan hii­den­kir­nuil­la

05.06.2023 08:04 3
Tilaajille
Retkellä: Pikkurompan polku Rovaniemellä vie vanhan metsän syleilyyn – samoilijaa saattelevat lahopuut eliölajeineen

Ret­kel­lä: Pik­ku­rom­pan polku Ro­va­nie­mel­lä vie vanhan metsän sy­lei­lyyn – sa­moi­li­jaa saat­te­le­vat la­ho­puut eliö­la­jei­neen

17.05.2023 15:42
Tilaajille
Retkellä: Korkalovaaran luontopolku – voimaa ja uutta oppia lähiluonnosta

Ret­kel­lä: Kor­ka­lo­vaa­ran luon­to­pol­ku – voimaa ja uutta oppia lä­hi­luon­nos­ta

02.05.2023 11:09 1
Tilaajille
Retkellä: Kivalonaavan Niittykulttuuripolku huokuu mennyttä kulttuuria – Napapiirin retkeilyalueella voi tutustua myös suoniittyjen historiaan

Ret­kel­lä: Ki­va­lo­naa­van Niit­ty­kult­tuu­ri­pol­ku huokuu men­nyt­tä kult­tuu­ria – ­Na­pa­pii­rin ret­kei­ly­alueel­la voi tu­tus­tua myös suo­niit­ty­jen his­to­riaan

14.04.2023 07:03
Tilaajille
Retkellä: Rovaniemen Pöyliövaaran lähdepolulla voi seurata kevään kulkua – ympyräreitille kannattaa napata eväät ja omat puut mukaan

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Pöy­liö­vaa­ran läh­de­po­lul­la voi seurata kevään kulkua – ym­py­rä­rei­til­le kan­nat­taa napata eväät ja omat puut mukaan

26.03.2023 08:00 2
Tilaajille
Retkellä: Kontonulkilta voi avautua vaaramaisema aina Yllästunturille asti  – kohde sopii myös revontulten bongaamiseen

Ret­kel­lä: Kon­to­nul­kil­ta voi avautua vaa­ra­mai­se­ma aina Yl­läs­tun­tu­ril­le asti  – kohde sopii myös re­von­tul­ten bon­gaa­mi­seen

08.03.2023 16:04 2
Tilaajille
Retkellä: Oletko käynyt Rovaniemen ainoalla tunturilla? – Käyrästunturilla voi kohdata lumoavan tykkypeitteen ja uhanalaista luontoa

Ret­kel­lä: Oletko käynyt Ro­va­nie­men ai­noal­la tun­tu­ril­la? – ­Käy­räs­tun­tu­ril­la voi kohdata lu­moa­van tyk­ky­peit­teen ja uhan­alais­ta luontoa

23.02.2023 16:31 2
Tilaajille