Ranuan koulukeskushanke

Ra­nual­la hää­möt­tää uuden koulun to­teu­tus lea­sin­gil­la

05.12.2019 19:15 0
Tilaajille

Ranuan on kar­sit­ta­va kou­lu­kes­kus­han­ket­taan – Op­pi­las­en­nus­te edel­lyt­tää pie­nem­piä kou­lu­ti­lo­ja ja kunnan ta­lous­ti­lan­ne pie­nem­pää hintaa

29.10.2019 13:55 0
Tilaajille