Rakennusvalvonta

Yli­tor­nion päät­tä­jil­lä halua luopua yh­teis­työs­tä Ro­va­nie­men ra­ken­nus­val­von­nan kanssa

17.06.2020 22:23 1
Tilaajille

"La­by­rint­tia­sun­nois­sa" piilee tu­li­pa­lo­ris­ki – Oulun kes­kus­tan toi­mis­to oli muu­tet­tu luvatta ho­tel­lik­si, ase­tet­tiin vä­lit­tö­mäs­ti käyt­tö­kiel­toon

03.01.2020 21:14
Tilaajille

Oulusta löytyi lu­vat­to­mia kel­la­ri­asun­to­ja – Tar­kas­tus­pääl­lik­kö: Ne olivat sur­man­louk­ku­ja, joilla lei­kit­tiin asuk­kai­den hen­gel­lä

01.01.2020 17:30
Tilaajille

Mökillä asu­mi­nen estää os­ta­mi­sen luo­tol­la – va­paa-ajan asunnon voi muuttaa va­ki­tui­sek­si ko­dik­si, mutta hank­keen on­nis­tu­mi­nen riippuu täysin kun­nas­ta

27.12.2019 07:30
Tilaajille