Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Rajapyykkijahti
Posiolaiset hyvin liikkeellä rajapyykkijahdissa – jahdissa kokeillaan, voidaanko rajapyykkien sijaintia Maanmittauslaitoksen rekisterikartalla tarkentaa kännykkäpelin avulla

Po­sio­lai­set hyvin liik­keel­lä ra­ja­pyyk­ki­jah­dis­sa – jah­dis­sa ko­keil­laan, voi­daan­ko ra­ja­pyyk­kien si­jain­tia Maan­mit­taus­lai­tok­sen re­kis­te­ri­kar­tal­la tar­ken­taa kän­nyk­kä­pe­lin avulla

14.10.2021 18:58
Tilaajille