työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Pekka Soini
Pertti Yliniemi luopuu konserninsa puheenjohtajuudesta –  Keskittyy yhtiön tulevaisuuden suunnitteluun

Pertti Yli­nie­mi luopuu kon­ser­nin­sa pu­heen­joh­ta­juu­des­ta –  Kes­kit­tyy yhtiön tu­le­vai­suu­den suun­nit­te­luun

02.03.2020 14:00
Tilaajille