kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Pekka Kankaanranta
Kulma: RoKi täyttää rovaniemeläistä huippu-urheilutyhjiötä – seurasta on tullut yhteisö, joka välittää jäsenistään
Kolumni

Kulma: RoKi täyttää ro­va­nie­me­läis­tä huip­pu-ur­hei­lu­tyh­jiö­tä – seu­ras­ta on tullut yh­tei­sö, joka vä­lit­tää jä­se­nis­tään

04.05.2022 14:00
Tilaajille
RoKi palasi lomilta, joukkueeseen haetaan kärkipelaajia – seuran taloudellinen tilanne on edelleen haastava

RoKi palasi lo­mil­ta, jouk­kuee­seen haetaan kär­ki­pe­laa­jia – seuran ta­lou­del­li­nen tilanne on edel­leen haas­ta­va

10.08.2021 19:30
Tilaajille
”Käytössä on vain kielletään kaikki -linja”. Mitä tilanne kertoo urheilun ja liikunnan arvostuksesta, ja millaiset mahdollisuudet puoliammattilaissarjoilla on selvitä?

”Käy­tös­sä on vain kiel­le­tään kaikki -lin­ja”. Mitä tilanne kertoo ur­hei­lun ja lii­kun­nan ar­vos­tuk­ses­ta, ja mil­lai­set mah­dol­li­suu­det puo­li­am­mat­ti­lais­sar­joil­la on sel­vi­tä?

15.02.2021 19:30 2
Tilaajille
Kärkipelaajien joukkopako jättää RoKin kokoonpanon ohueksi – Toimitusjohtaja Kankaanranta: ”Loppukausi mennään tiukalla budjetilla”

Kär­ki­pe­laa­jien jouk­ko­pa­ko jättää RoKin ko­koon­pa­non ohueksi – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Kan­kaan­ran­ta: ”Lop­pu­kau­si mennään tiu­kal­la bud­je­til­la”

22.01.2021 18:19
Tilaajille