Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus teki val­von­ta­pyyn­nön Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiös­tä – "Ha­luam­me, että asia tut­ki­taan niin pe­rin­poh­jai­ses­ti kuin voi­daan"

10.02.2021 13:51 8
Tilaajille

Opis­ke­li­joi­ta tukevan säätiön ra­hois­ta val­ta­osa oli huveta hal­lin­toon – Vi­ran­omai­nen esti ro­va­nie­me­läis­tä sää­tiö­tä mak­sa­mas­ta 270 000 euron palk­kioi­ta asia­mie­hel­leen

05.06.2020 19:57 1
Tilaajille