Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Pakollinen terveystarkastus

Ris­ki­mais­ta saa­pu­vien pa­kol­li­nen ter­veys­tar­kas­tus jatkuu – Kaksi ko­ro­na­ro­ko­tet­ta saa­nei­den ei tar­vit­se käydä tes­tis­sä

15.06.2021 16:39 3
Tilaajille

Tornion ko­ro­na­kon­teil­la uudet alueel­li­set mää­räyk­set – Pa­kol­li­seen ter­veys­tar­kas­tuk­seen kuuluu ko­ro­na­tes­ti, josta kiel­täy­ty­mi­nen voi johtaa sak­koi­hin

14.05.2021 18:30 2
Tilaajille