Merimiespappi
Merimiesten kohtaaja, joka antaa satamassa apua arkeen  – Kemin ja Tornion satamissa merimieskirkon kuraattorina on tuttu nuorisotyön ammattilainen

Me­ri­mies­ten koh­taa­ja, joka antaa sa­ta­mas­sa apua arkeen – Kemin ja Tornion sa­ta­mis­sa me­ri­mies­kir­kon ku­raat­to­ri­na on tuttu nuo­ri­so­työn am­mat­ti­lai­nen

14.10.2019 18:02 0
Tilaajille