Lappiliiga

Pant­te­reil­le kym­me­nes pe­räk­käi­nen voitto

14.02.2021 19:27
Tilaajille

RoPo kaatoi Tu-Ki:n Lap­pi­lii­gas­sa

13.02.2021 18:14
Tilaajille

Tu-Ki ei pys­ty­nyt py­säyt­tä­mään Pant­te­rei­ta

06.02.2021 20:18
Tilaajille

RoPo palasi voit­to­kan­taan YKI:n kus­tan­nuk­sel­la

31.01.2021 18:17
Tilaajille

So­dan­ky­län Pallo ve­täy­tyy Lap­pi­lii­gas­ta lop­pu­kau­dek­si

29.01.2021 12:07
Tilaajille

Pant­te­rit löi RoPo:n tois­ta­mi­seen Lap­pi­lii­gan kär­ki­ot­te­lus­sa

24.01.2021 19:06
Tilaajille

Pant­te­rit kaatoi RoPo:n Lap­pi­lii­gan kär­ki­ot­te­lus­sa – TuKi murs­ka­si SoPa:n

17.01.2021 19:31
Tilaajille

TIHC hyytyi neljän maalin joh­dos­ta tap­pioon - Lap­pi­lii­ga kes­key­tet­tiin tois­tai­sek­si ko­ron­vi­rus­ti­lan­teen takia

31.10.2020 19:24
Tilaajille

So­dan­ky­län Pallo piti Kemin Lämärit nol­la­ker­hos­sa

24.10.2020 20:14
Tilaajille

Lämärit taipui viime se­kun­neil­la YKI:lle - Tu-Ki kiusasi RoPo:a

17.10.2020 20:36
Tilaajille

Pant­te­rit kaatoi ko­to­naan SoPa:n, Tun­tu­ri-Kiek­ko kukisti Lämärit

03.10.2020 18:53
Tilaajille

SoPa kaatoi jat­ko­ajal­la Tu-Ki:n, RoPo murs­ka­si Lämärit ja Pant­te­rit löi YKI:n Lap­pi­lii­gan avaus­kier­rok­sel­la

26.09.2020 21:54
Tilaajille

RoPo ja Pant­te­rit Lap­pi­lii­gan lop­pu­ot­te­luun

07.03.2020 19:29
Tilaajille

Pant­te­rit tais­te­lee vielä Lap­pi­lii­gan run­ko­sar­jan voi­tos­ta

23.02.2020 19:41
Tilaajille

TuKi jäi kah­dek­sal­la kent­tä­pe­laa­jal­la Lä­mä­rei­den jal­koi­hin - RoPo rökitti SoPa:n

22.02.2020 20:57
Tilaajille

Lä­mä­reil­le kauden en­sim­mäi­nen voitto – TuKi kaatui Kemissä

26.10.2019 19:38
Tilaajille

RoPo murs­ka­si Kemin Lämärit Lap­pi­lii­gas­sa

20.10.2019 15:06
Tilaajille

TuKi otti kauden avaus­voit­ton­sa - YKI ku­kis­tui run­sas­maa­li­ses­sa ot­te­lus­sa

19.10.2019 19:04
Tilaajille

Suo­sik­ki-Ro­Po vahva Lap­pi­lii­gan avauk­ses­sa

28.09.2019 22:01
Tilaajille