Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Lähetysjuhlat
Oulun hiippakunnan lähetysjuhlilla Kemiin pääsee paikan päälle – Tilaisuudet myös striimataan ja radioidaan

Oulun hiip­pa­kun­nan lä­he­tys­juh­lil­la Kemiin pääsee paikan päälle – Ti­lai­suu­det myös strii­ma­taan ja ra­dioi­daan

01.09.2020 13:35
Tilaajille