kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Kasvosuojaimet

Huol­to­var­muus­kes­kus voitti mil­joo­nien eurojen mas­ki­kaup­pa­kiis­tan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

07.04.2021 21:20 1
Kasvosuojainten tuotanto alkaa Suomessa todennäköisesti toukokuun aikana – ongelmaksi voi muodostua laadukkaan materiaalin saatavuus

Kas­vo­suo­jain­ten tuo­tan­to alkaa Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aikana – on­gel­mak­si voi muo­dos­tua laa­duk­kaan ma­te­riaa­lin saa­ta­vuus

14.05.2020 17:28