Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Kasvosuojaimet

Huol­to­var­muus­kes­kus voitti mil­joo­nien eurojen mas­ki­kaup­pa­kiis­tan Tiina Jylhän yhtiötä vastaan Virossa

07.04.2021 21:20 1
Kasvosuojainten tuotanto alkaa Suomessa todennäköisesti toukokuun aikana – ongelmaksi voi muodostua laadukkaan materiaalin saatavuus

Kas­vo­suo­jain­ten tuo­tan­to alkaa Suo­mes­sa to­den­nä­köi­ses­ti tou­ko­kuun aikana – on­gel­mak­si voi muo­dos­tua laa­duk­kaan ma­te­riaa­lin saa­ta­vuus

14.05.2020 17:28