työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Karttasovellukset
Digitaaliset karttapalvelut ovat syrjäyttäneet paperikartat arjessa, mutta Lapin erämaassa paperikartta on yhä tärkeä turvavaruste – Maanmittauslaitos ei ole painattanut karttoja vuosiin

Di­gi­taa­li­set kart­ta­pal­ve­lut ovat syr­jäyt­tä­neet pa­pe­ri­kar­tat ar­jes­sa, mutta Lapin erä­maas­sa pa­pe­ri­kart­ta on yhä tärkeä tur­va­va­rus­te – ­Maan­mit­taus­lai­tos ei ole pai­nat­ta­nut kart­to­ja vuosiin

10.08.2022 07:00 3
Tilaajille
Oululainen Mikko Kutilainen kehitti vanhoista kartoista sovelluksen, joka vie aikamatkalle menneisyyden Suomeen –"Kyseessä on enemmän kulttuuriteko kuin bisnesidea"

Ou­lu­lai­nen Mikko Ku­ti­lai­nen kehitti van­hois­ta kar­tois­ta so­vel­luk­sen, joka vie ai­ka­mat­kal­le men­nei­syy­den Suomeen –"­Ky­sees­sä on enemmän kult­tuu­ri­te­ko kuin bis­ne­si­dea"

28.04.2020 19:22
Tilaajille
Karttasovellukset veivät Lapin matkailijoita autoilemaan hiihtoladulle ja vaarallisille teille tänäkin jouluna – Turhat onnettomuudet voivat sitoa pelastajia pitkäksikin aikaa

Kart­ta­so­vel­luk­set veivät Lapin mat­kai­li­joi­ta au­toi­le­maan hiih­to­la­dul­le ja vaa­ral­li­sil­le teille tänäkin jouluna – Turhat on­net­to­muu­det voivat sitoa pe­las­ta­jia pit­käk­si­kin aikaa

01.01.2020 17:06
Tilaajille