Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­ko­ää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

kansanmusiikki
Kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitinen antaa ääni-improvisaationäytteen.

Kan­san­mu­sii­kin eme­ri­tus­pro­fes­so­ri Heikki Lai­ti­nen antaa ää­ni-imp­ro­vi­saa­tio­näyt­teen.

28.10.2018 11:19