Kalaistutus
Inarijärven kalaistutukset hyvässä vauhdissa – vuoden 2020 aikana on suunniteltu istutettavaksi noin 170 000 taimenen, 57 000 nieriän ja 314 000 pohjasiianpoikasta

Ina­ri­jär­ven ka­la­is­tu­tuk­set hyvässä vauh­dis­sa – vuoden 2020 aikana on suun­ni­tel­tu is­tu­tet­ta­vak­si noin 170 000 tai­me­nen, 57 000 nieriän ja 314 000 poh­ja­siian­poi­kas­ta

25.06.2020 09:47
Tilaajille