Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Jäte
Biojätteen kerääminen maksaa Meri-Lapin omakotitaloille jatkossa 66 euroa vuodessa – Rovaniemellä ja Ranualla hinnat sisältävät astian ja säkin

Bio­jät­teen ke­rää­mi­nen maksaa Me­ri-La­pin oma­ko­ti­ta­loil­le jat­kos­sa 66 euroa vuo­des­sa – Ro­va­nie­mel­lä ja Ra­nual­la hinnat si­säl­tä­vät astian ja säkin

02.11.2023 05:00 21
Tilaajille
Jätteiden vastaanottohinnat nousevat – Napapiirin Residuumin kierrätyspuistossa ja kierrätysasemilla minimimaksu nousee 15 eurosta 18,60 euroon

Jät­tei­den vas­taa­not­to­hin­nat nou­se­vat – Na­pa­pii­rin Re­si­duu­min kier­rä­tys­puis­tos­sa ja kier­rä­ty­sa­se­mil­la mi­ni­mi­mak­su nousee 15 eurosta 18,60 euroon

30.09.2022 16:23 4
Tilaajille
Lapin ely-keskus vaatii, että Simon Malinin kaatopaikalta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun mennessä

Lapin ely-kes­kus vaatii, että Simon Malinin kaa­to­pai­kal­ta pitää viedä jätettä pois vuoden loppuun men­nes­sä

14.09.2022 06:00
Tilaajille
Savaterra sai luvan tehdä Kemijärven lietteillä kuivatuskokeita Kemin Holstinharjulla

Sa­va­ter­ra sai luvan tehdä Ke­mi­jär­ven liet­teil­lä kui­va­tus­ko­kei­ta Kemin Hols­tin­har­jul­la

26.06.2022 17:40 3
Tilaajille
Huh, huh, mitä roskaläjiä – levähdyspaikkojen siivottomuus on yleinen ongelma

Huh, huh, mitä ros­ka­lä­jiä – le­väh­dys­paik­ko­jen sii­vot­to­muus on yleinen ongelma

12.05.2021 17:00 5