työtaistelut: Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

Kolumni: Tulva näytti am­mat­ti­lai­sil­le ja pai­kal­li­sil­le voi­man­sa

pääkirjoitus: Hal­li­tus­neu­vot­te­li­jat se­lät­ti­vät en­sim­mäi­sen krii­sin­sä, mikä lu­pai­lee por­va­ri­hal­li­tus­ta – se tar­vit­see sel­viy­tyäk­seen korkeaa krii­sin­sie­to­ky­kyä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ansiomerkit
Ylitornion kunnanjohtaja Maija Pihlajamäelle STTK:n kultainen ansiomerkki – myönnetään järjestön toimintaa ansioituneesti edistäneille

Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja Maija Pih­la­ja­mäel­le STTK:n kul­tai­nen an­sio­merk­ki – myön­ne­tään jär­jes­tön toi­min­taa an­sioi­tu­nees­ti edis­tä­neil­le

19.05.2022 12:18
Tilaajille

Pro Fin­lan­dia -mitali muun muassa näyt­te­li­jä Han­nu-Pek­ka Björk­ma­nil­le ja oop­pe­ra­lau­la­ja Johanna Ru­sa­nen-Kar­ta­nol­le

01.12.2021 10:09

Suomen Val­koi­sen Ruusun suur­ris­ti kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pre­si­dent­ti Kari Kuu­si­nie­mel­le

01.12.2021 10:08