Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

A-kiltatoiminta

Va­paa­eh­tois­ten päivänä voi tu­tus­tua A-kil­lan päi­vä­toi­min­taan – Uudet tilat löy­tyi­vät pus­ka­ra­dion avulla Ke­mi­jär­vel­le

02.12.2019 07:04
Tilaajille

Tornion A-kil­las­sa on tehty en­nä­tys­mää­rä käyn­te­jä tänä vuonna – ex-al­ko­ho­lis­tin mukaan rai­tis­tu­mi­ses­sa on kyse jo­kai­sen al­ko­ho­lis­tin ja hänen lä­hei­sen­sä elä­mäs­tä

05.11.2019 14:48
Tilaajille