Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­men kau­pun­ki va­lit­taa ho­vi­oi­keu­teen Heli Vä­li­kan­kaan ja Jussi Päk­ki­län tuo­miois­ta

Kuusamon Suurpetokeskus: Eläimiä ei voida siirtää Kor­kea­saa­ren, Ranuan tai Ähtärin eläin­tar­hoi­hin – pe­las­ta­vat­ko Eu­roo­pan eläin­tar­ha­jär­jes­tö ja vien­ti­lu­pa?

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

60+ ikäryhmä
Säännöllinen liikunta pitää lihaskunnon yllä – Eläkeikäiset ovat löytäneet ryhmäliikuntaan: "Mieliala piristyy porukassa"

Sään­nöl­li­nen lii­kun­ta pitää li­has­kun­non yllä – Elä­ke­ikäi­set ovat löy­tä­neet ryh­mä­lii­kun­taan: "Mie­lia­la pi­ris­tyy po­ru­kas­sa"

03.10.2020 07:00
Tilaajille