Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Pääkirjoitus
Tilaajille

Af­ga­nis­ta­nin dra­maat­ti­set ta­pah­tu­mat nos­ti­vat tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan kaik­kien huu­lil­le – Kaksi puo­luet­ta kerää siitä pisteet kotiin

Perjantai // 20.8.2021

Talebanin paluu valtaan Afganistanissa synnytti nopeasti keskustelun siitä, kuinka paljon Eurooppa on valmis vastaanottamaan Afganistanista tulevia turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

Toistuvatko vuoden 2015 tapahtumat? Pelkästään Suomesta haki kyseisenä vuonna turvapaikkaa noin 32 300 henkilöä.