Mainos

Yrit­tä­jä, osaa­mis­ta­si tar­vi­taan! Lähde ehdolle kun­ta­vaa­lei­hin!

Jos kotikulmillasi ei olisi yrityksiä, mistä ostaisit ruoat? Kuka korjaisi autosi? Mistä tulisivat ne verotulot, joiden avulla rahoitetaan kunnan järjestämisvastuulla olevat palvelut kuntalaisille? Lapin Yrittäjien puheenjohtajan suusta pulppuaa teräviä kysymyksiä, mutta hänellä on vastauskin valmiina.

Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista, sanovat Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo ja puheenjohtaja Marko Vuorinen.
Kunta ei pärjää, jos siellä ei ole vetovoimaisia yrityksiä. Kuntien on luotava edellytykset kehittyvälle ja käytännönläheiselle yritystoiminnalle. Vain siten kilpailukyky paranee kestävästi kunnan omista lähtökohdista, sanovat Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo ja puheenjohtaja Marko Vuorinen.

Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen haastaa pohtimaan, miltä Lappi näyttäisi, jos täällä ei olisi yrityksiä. Ja jotta yritykset menestyvät Lapissa, kuntapäättäjien pitää ottaa yritykset huomioon päätöksenteossa.

– Kunta, joka edistää yrittäjyyttä, luo myös työtä ja hyvinvointia. Ei ole kuntaa ilman yrityksiä! Kunnan tärkein tehtävä on elinvoima- ja elinkeinopolitiikka. Lakisääteiset, sekä muiden palvelujen tuottaminen on seurausta tästä. Kuntataloutta ei rakenneta valtionosuuksin, se rakennetaan elinkeinopolitiikalla. Siitä ne rahat valtiollekin tulevat, sanoo Vuorinen.

Lapin Yrittäjien puheenjohtaja tunnetaan räväkästä puhetyylistään, ja nytkin hän kehottaa pohtimaan tarkoin näitä edellä esittämiään kysymyksiään, kun valitsee, ketä äänestää kuntavaaleissa.

– Kuntavaaliehdokkaan kannattaa puolestaan pohtia, millaisilla päätöksillä taataan se, että kunnassa on yrityksiä, joista asukkaat saavat työtä, ruokaa ja palveluita ja kunta verotuloja. Verotuloissa paikallisen yrittäjyyden merkitys korostuu entisestään.

Kuntavaaleissa päätetään elinvoimasta. ”Yrttäjävaluutetuilla on todellista kykyä miettiä, miten verotuloja lisätään, ei vain varojen jakamista”, Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen lataa ja kannustaa yrittäjiä lähtemään ehdolle kuntavaaleihin, koska nyt yrittäjien osaamista tarvitaan.
Kuntavaaleissa päätetään elinvoimasta. ”Yrttäjävaluutetuilla on todellista kykyä miettiä, miten verotuloja lisätään, ei vain varojen jakamista”, Lapin Yrittäjien puheenjohtaja Marko Vuorinen lataa ja kannustaa yrittäjiä lähtemään ehdolle kuntavaaleihin, koska nyt yrittäjien osaamista tarvitaan.

Julkista sektoria on kavennettava ja elinkeinopolitiikkaan satsattava

Kuntatalous on kehittynyt heikosti jo pitkään, ja koronakriisi olisi vaikeuttanut sitä entisestään ilman valtion avokätistä koronatukea kuntasektorille. Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo näkee suuren julkisen sektorin hidastavan talouskasvua.

– Tulevien kuntapäättäjien pitää kääntää kuntatalouden suunta terveemmäksi. Kuntien toimintaa markkinoilla tulee rajoittaa ja kuntaveron korotuksia välttää. Kuntien pitäisi keskittyä vain välttämättömiin tehtäviin, joita yritykset eivät voi hoitaa, painottaa Salo.

Jokaisen kunnan tulisi tunnistaa ja määritellä oman elinkeinopolitiikkansa vahvuudet, sillä kaikkea mahdollista ei kannata tavoitella.

– Kuntapäättäjien pitää nähdä, mikä oikeasti lisää elinvoimaa juuri omassa kunnassa ja panostaa siihen, esimerkiksi liikenneyhteyksiin, matkailuun tai terästeollisuuden osaamiseen, listaa Salo.

Elinkeinopolitiikan keinoja ovat muun muassa yrityksille tarjottavat palvelut, hankintapolitiikka, liikenne- ja tietoliikenneyhteydet, kaavoitus ja rakentaminen, toimitilat, koulutus ja se, että päätöksiä tehtäessä mietitään niiden vaikutukset yrityksiin.

”Jokaisen kunnan on tärkeä tunnistaa ja tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Yritysvaikutukset pitää tunnistaa kaikissa olosuhteissa”, painottaa Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.
”Jokaisen kunnan on tärkeä tunnistaa ja tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten merkitys. Yritysvaikutukset pitää tunnistaa kaikissa olosuhteissa”, painottaa Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo.

Yrittäjyysmyönteinen kunta on kaikkien etu

Useimmat kunnan päätökset vaikuttavat yrityksiin. Yrittäjyysmyönteinen kunta asettaa elinkeinopolitiikan kunnan tärkeimmäksi elinvoimatyökaluksi.

– Yrittäjyysmyönteinen kunta tuntee kuntansa yritykset, yrittäjien ikärakenteen ja yritysten työllisten lukumäärän. Näin esimerkiksi omistajanvaihdostoimenpiteet voi suunnata oikein, näkee Salo.

Yrittäjyysmyönteinen kunta myös neuvoo yrityksiään rahoitus- ja investointitarpeissa ja työvoiman saamisessa. Varmistaa yrityksen elinkaaripalvelut aloittavan yrittäjän palveluista omistajanvaihtoksiin.

Yritysten ja kunnan menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo valmistelussa.

– Yrittäjyysmyönteisessä kunnassa päätöksiä tehdessä aina tarkistetaan, miten ne vaikuttavat yrityksiin. Näin tähdätään siihen, että päätöksillä poistetaan yrittäjyyden esteitä eikä luoda niitä, teroittaa Salo.

Yrittäjyysmyönteinen kunta arvioi yritysvaikutuksia pysyvänä osana kaikkea päätösvalmistelua.

– Jälkikäteen pitää vielä tarkistaa, toteutuivatko yritysvaikutukset arvioidun kaltaisina, muistuttaa Salo.

Yrittäjähenkeä kuntiin

Kunnan tärkeimmistä asioista päättää kunnanvaltuusto. Kunnanvaltuuston jäsenet eli kunnanvaltuutetut valitaan tulevissa huhtikuun kuntavaaleissa. Vuorinen ja Salo kannustavat yrittäjiä lähtemään ehdolle Suomen tärkeimpiin vaaleihin.

– Valtuutetun ensimmäinen edellytys on se, että ymmärtää kunnan kokonaistalouden. Yrittäjät ovat talousvastuussa omasta yrityksestään, joten varmasti yrittäjä on erinomainen valtuutettu, painottaa Salo.

– Kuntapäättäjän pitää myös tarttua asioihin, hänellä pitää olla vahva tahto ja asioita pitää pystyä viemään eteenpäin. Kuulostaa ihan yrittäjän perusominaisuuksilta, naurahtaa Salo.

– Kuntavaaleissa päätetään siitä, onko yrityksillä kunnassa tulevaisuutta ja sitä kautta koko kunnan tulevaisuudesta, tiivistää Vuorinen.

Yrittäjäjärjestön kuntavaaliohjelma Ei kuntaa ilman yrityksiä käy läpi kuntapäättäjälle ja asioita tarkkaan pohtivalle äänestäjälle tärkeimmät asiat yrittäjien näkökulmasta. Siihen voi perehtyä osoitteessa yrittajat.fi/yrittajat/kuntavaalit-2021.

Hyödynnä Lapin Yrittäjien palvelut jäsenyrittäjäehdokkaille kuntavaaleissa 2021

1. Jäsenyrittäjäehdokkaiden kootut esittelyt kotisivuilla www.yrittajat.fi/lappi

2. Kevään aikana kaksi Lapin Yrittäjien vaaliuutiskirjettä, jotka lähetetään sähköpostitse kaikille jäsenyrittäjille ja johon on koottu mukaan jäsenyrittäjäehdokkaat

3. Lapin Yrittäjien vaalijulkaisua varten tarvitsisimme yrittäjäehdokkailta alla olevat tiedot:

  • Nimi
  • Puolue
  • Paikkakunta
  • Vaalikotisivusi tai/ja sometilin osoite
  • Laadukas valokuva (png tai jpg)
  • Mikä on keskeinen vaaliteemasi? Kirjoituksen max. merkkimäärä 300 (sis. myös välilyönnit)
  • Ehdokasnumero

Palauta sähköpostitse osoitteeseen: mervi.saukko@yrittajat.fi

-