ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Yo-ko­ke­lail­le suo­si­tel­laan kahden viikon oma­eh­tois­ta ka­ran­tee­nia ennen tut­kin­non alkua

Helsinki

Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvia kokelaita kehotetaan välttämään sosiaalisia kontakteja eli asettumaan omaehtoiseen karanteeniin kahdeksi viikoksi ennen tutkinnon alkua. Asiasta kertoi opetus- ja kulttuuriministeriö torstaina.

Jos kokelas on asetettu tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräämään karanteeniin, hän ei saa poistua karanteenipaikasta eikä olla kontaktissa muiden ihmisten kanssa.

Ylioppilastutkintolautakunta on ohjeistanut karanteenissa olevaa kokelasta lähtökohtaisesti hakemaan ilmoittautumisen mitätöintiä ja osallistumaan kokeisiin seuraavalla tutkintokerralla.

Jos lukio päättää selvittää, voisiko karanteenissa oleva kokelas osallistua kokeeseen erityisjärjestelyin, lukio tekee yhteistyötä kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan yksikön kanssa.

Kirjoituksissa suositellaan kasvomaskin käyttöä. Jos terveyssyistä ei voi pitää maskia, suositellaan kasvot peittävän visiirin käyttöä.