Yli­tor­nion mei­je­riä esi­te­tään pu­ret­ta­vak­si

Ylitornion meijeriä esitetään purettavaksi

Ylitornion tekninen lautakunta esittää Ylitornion kunnanhallitukselle, että Ylitornion meijerirakennus puretaan ja sitä varten varataan 500 000 euroa vuoden 2020 talousarvion käyttötalouteen.

Aloitteen meijerin purkamisesta tekivät kunnanhallituksen jäsenet Jari Angeria (kesk.)  ja Tommi Knuuti (vas.). He esittivät myös meijerin alueella sijaitsevan kunnan omistaman maa-alueen kaavoittamista teollisuustonteiksi.

Kaavamuutoksen tekninen lautakunta esittää käsiteltäväksi Alkkulan asemakaavan muutoksen yhteydessä, jolloin käsitellään sekä Taroniemen että Nuotiorannan kaavamuutokset.

Ylitornion meijeri sijaitsee Nuotiorannalla valtatie 21:n varrella.