Yli­tor­nion kunnan ali­jää­mä ku­tis­tui – pa­ko­lai­sis­ta mak­se­tut kor­vauk­set ja hank­keet toivat tuloja en­na­koi­tua enemmän

Ylitornion kunnan viime vuoden tilinpäätös on 498 088 euroa alijäämäinen. Miinukselle mentiin 367 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa oli arvioitu.

Hallintojohtaja Erika Erkheikin mukaan alijäämän supistuminen johtui muun muassa sivistystoimen ja perusturvan hallinnon alituksista. Sivistystoimi sai muun muassa valtionkorvauksia pakolaisista sekä hankkeiden kautta tuloja, joita ei voitu talousarviota laadittaessa arvioida. Lisäksi sivistystoimessa ja perusturvan hallinnossa säästöä tuli palkkakustannuksissa.