PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Yle: Si­be­lius-Aka­te­mias­sa puu­tut­tu viime vuosina useiden opet­ta­jien käy­tök­seen, joka on luo­ki­tel­tu sek­suaa­li­sek­si häi­rin­näk­si

Taideyliopisto Sibelius-Akatemiassa on käsitelty viime vuosina useita seksuaalisen häirinnän tapauksia, jotka ovat kohdistuneet opiskelijoihin, kertoo Yle. Häirintään ovat syyllistyneet opettajat.

Vuosina 2018–2020 seitsemälle opettajalle on annettu sanktioita. Näin kertoo Sibelius-Akatemian dekaani ja tuleva Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén Ylen haastattelussa.

Sibelius-Akatemiassa ovat käytössä puheeksi ottaminen, huomautus, suullinen varoitus, kirjallinen irtisanomisuhkainen varoitus ja irtisanominen.

Hildénin mukaan puheeksi ottamisia on ollut seitsemän. Niistä neljä on liittynyt tuoreisiin tapauksiin ja kolmessa on kyse vanhoista tapahtumista. Kolmelle opettajalle on annettu varoitus seksuaalisen häirinnän vuoksi. Yksi on johtanut irtisanomiseen.

Sibelius-Akatemiassa työskentelee yhteensä noin 600 opettajaa. Opiskelijoita on 1400.