pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Yle Sápmi fidne ođđa doaib­ma­sa­ji 2018 loahpas - Eai leat velge mear­ri­dan gean váll­je­jit Yle Sámi hoavdan

Yle Sápmi ohcagođii ođđa hoavdda dan maŋŋá go Pirita Näkkäläjärvi guđii barggu. Mearreáigesaš hoavdan lea bargan Maria Saijets . Hoavdda virggi ohcanáigi nogai jo guokte mánu dassái, čakčamánu álggus.

Áigi hurgá ja farga lea juovlamánnu. Goas Yle áigu almmuhit gean válljejit hoavdan?

–Háliidat dahkat bures guorahallojuvvon mearrádusa, lohká guovlodoaimmaid hoavda Jyri Kataja-Rahko .

Son lohpida gal almmuhit nu jođánit go vejolaš, muhto ii vuollán árvalit goas dat livčče.

Yle Sámi doaimmahus leamaš sámi kulturguovddáš Sajosis jo guhkit áigge, go ovddeš doaibmabáikkis Tammukkageainnus leamaš sisáibmováttisvuođat.

Yle doaibmasajiid hoavdda Matti Uotinen mielde Yle Sámi doaimmahus ii báze bissovaččat kulturguovddáš Sajosii. Su mielde sii fidnejit ođđa doaibmabáikki jagi 2018 loahpas, muhto ii vel muital gosa.

Tästä on kyse

Yle Sápmin päällikköä valitaan harkiten

Yle Sápmi päällikön viran hakuaika päättyi kaksi kuukautta sitten, syyskuun alussa. Ylellä halutaan tehdä harkittu päätös, eivätkä kerro milloin päätös julkaistaan.

Yle Sápmin toimitus on kärsinyt sisäilmaongelmista ja toimii nyt saamelaiskulttuurikeskuksessa, Sajoksessa, Inarissa. Ylen mukaan toimitilat eivät jää pysyvästi Sajokseen vaan uudet toimitilat saadaan vuoden 2018 lopussa.