Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Yle Sápmi almmuha vuost­tas sá­me­gie­lat ođasáp­pa 70 áv­vu­ja­gi gudnin

70 jagi ávvubeaivvi gudnin Yle sámegielat sisdoaluid sáhttá dás duohko tiŋgot Uutisvahti -áppa bokte, illuda Yle Sámi hovda Maria Saijets .

–Iešguđege sámegielat ođđasiin boahtá fuomášahttin, jos nu hálida, rávve Saijets.

Yle Sápmi dahje sámeradio lea sierra radiokanála min várás. Jos hálida diehtit mii Sámis dáhpáhuvvá dahje gullat sámi musihka, dalle lea buoremus guldalit sámeradio dahje čuovvut goit neahttaođđasiid.

Go tv-ođđasat álge jagis 2002, de lea váldoservodat maid beassan oaidnit mii Sámis geavvá.

–Sámegiella lea gullon radios guhká ovdalgo sámegiella fidnii Suomas virggálaš stáhtusa ja skuvlaoahpahus álggii, lohká ovddes hoavda Juhani Nousuniemi .

Yle Sámis sámegiela geavahuvvo, dat gullo ja oidno. Earenomážit rámidan veara leat anáraš- ja nuortalašgielat ságat, mat leat gullogoahtán ja oidnogoahtán eanet aht eanet.

Oahpes jienat leat radiosáddagiid guhkes áigásaš bargit: Kaarina Somby-Sorvari, Sulo Lemet Aikio ja Iskku-Ovllá, Oula Näkkäläjärvi .

Sámeradio pioneerat leaba Somby-Sorvari ja Aikio.

Aikio lei vuosttas skuvlejuvvon doaimmaheaddji ja radiobarggu árgabeaivvis Aikio muittaša:

–Mii jođiimet hui olu olbmuid mielde ja šadden ovtta jagi vuodjit 60 000 km Anára ja Girona doaimmahusaid gaskka. Dat lei lossat, lohká son.

–Dál vuorddášin ahte radio válddašii buorebut vuhtii guldaleaddjiid, go eai álo muitte loahpas namuhit guhta hálai, cuige Aikio.

Dálá doaimmaide Iskku-Ovllá lea duhtavaš.

–Sámeradio fálaldagat leat buorránan, vaikko eahpidin reahkkájitgo resurssat tv-ođđasiidda. Dál lea buorre go tv-ođđasat álge, dadjá son.

70 jagis buvttadeapmi lea šaddan máŋggageardásažžan. 40-50 -logus ledje oanehaš ođđasat ja vuoiŋŋalaš sáddagat, go dál Yle Sápmi sádde measta 2000 diimmu dušše radioprográmmaid.

Yle Sápmi lea min boarráseamos sámi ásahus ja deháleamos sámi diehtojuohkinásahus.

Guldal Yle Sámi ávvusáddaga 6.10. dahje maŋŋelis Yle Areenas.

Loga maid muttuid Yle Sámi historjjás gaskkal 1947-2017.

Gáldut ee. Esko Kokkkonen: Pohjois-Suomen radiotoiminnan vaiheita vuosina 1915-1995 ja Veli-Pekka Lehtola: Sámi jietna. Suoma Sámi radio 1947-1997.

Tästä on kyse

Ensimmäinen saamenkielen uutisvahti

Yle Sápmi julkaisee juhlavuotensa kunniaksi saamenkielisten sisältöjen ilmoitukset Uutisvahti -sovelluksessa. Tilaajat saavat inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisistä uutisista ilmoituksen.

Yle Sápmi on toiminut jo 70 vuotta ja se on vanhin saamelaisinstituutio. Ensimmäinen saamenkielinen uutislähetys lähetettiin Oulusta 6.10.2017. Se on käyttänyt saamen kieltä ennen kuin saamen kieltä on alettu opettamaan kouluissa tai ollut virallinen asema Suomessa.

Pohjoismainen tv-ođđasat -lähetys on vuodesta 2002 asti ollut viikottainen kurkistus saamelaisten ajankohtaisiin asioihin.

Yle Sápmi juhlistaa vuosipäiväänsä myös mm. radion juhlalähetyksellä.