pääkirjoitus: Suomen, Ruotsin ja Norjan kuu­lu­mi­nen puo­lus­tus­liit­toon vah­vis­taa myös poh­joi­sen tur­val­li­suut­ta – toimiva suhde Ve­nä­jään on yhä mah­dol­li­nen

Yle: Kau­nis­vaa­ran kaivos pumppaa ri­kas­tus­hiek­kaa suolle Tor­nion­joen ve­sis­tö­alueel­la

Pohjois-Ruotsissa sijaitseva Kaunisvaaran kaivos pumppaa rikastushiekkaa tulvivalle suolle, kertoo Yle.

Ylen mukaan kaivosyhtiön edustajat kiistävät ympäristön pilaamisen. Yhtiö myös kielsi Ylen kuvaamisen alueella. Kieltoa perusteltiin liikesalaisuudella.

Rikastushiekka saattaa levitä suon kautta lähivesistöihin. Ne taas ovat suorassa yhteydessä Tornion-Muonionjoen vesistöön. Jokialue on merkittävin Itämeren lohen lisääntymisalue.