Tähtijuttu: Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Mainos Black Friday -tarjouksena Lapin Kansa Digi 3 kk 1 kk hinnalla! Tilaa tästä.

Vuost­tas sá­me­gie­lat oahp­po­gir­ji gar­ra­duo­jis

Sámi oahpahusguovddáš almmuha ođđa oahppogirjji garraduojis. Girjji lea doaimmahan oahpahusguovddáža duoji lektor Sámmol Jon Jovnna, Jouni S. Laiti . Su lassin girjji leamaš čállimin bargojoavku, masa gullet ee. Pasi Jaakonaho ja Juulienna Näkkäläjärvi .

–Girjjis muitaluvvo materiálaid birra, das leat duddjonrávvagat ja loahpas vel guhkes tearbmalistu, lohká Laiti.

Vai beassá johtui duddjomin, de girjjis leat ovdamearkkat das, ahte makkár vugiin dujiid sáhttá duddjot.

Ámmáttearpmat leat davvisáme-suomagillii ja maid nuppe gežiid.

–Leat čohkken bargoreaidduid ja mašiidnatearpmaid ja de dieđusge leat maid ámmátsánit, čilge Laiti.

Sánit gávdnojit maid Sámi oahpahusguovddáža ruovttusiidduin.

Dát lea vuosttas davvisámegielat girji garraduojis ja dan ulbmilin lea čalmmustahttit ja sirdit árbevirolaš dieđu. Laiti mielde Ruoŧa bealde gávdno govvagirji garradujiid birra, muhto ii gávdno dákkár girji mas livčče čilgejuvvo mo duddjojuvvo.

Laiti lea ieš vázzán duodjeoahpu Sámi allaskuvllas ja son leage plánen dán girjji das rájes.

–Mis lei dalle jo sáhka ahte dákkár girjái livčče dárbu ja dál dat lea almmuhuvvon, illuda son.

Oahppogirjji vuođđun lea árbediehtu muhto dat lea heivehuvvon otná beaivve dárbbuide. Materiálan leat báhki ja čoarvi. Čuohppi bargoreaidduid duddjomii geavahuvvo stálli.

–Otná dárbbut leat earáláganat go vaikkoba 50 jagi dassái, de lean geahččalan váldit dan vuhtii dán girjjis, čilge Laiti.

Su mielde girjjit bohtet vuovdimassii Sámi duodji -gávpái.

–Leat deaddilan dál álggos vuos 200 bábergirjji, mas oassi báhcá skuvlii oahpahusdárbbuide ja oasi vuovdit, muitala Laiti.

Digitálalaš veršuvdna lea dál álggos dušše skuvlla iežas oahpahusdárbbuide.

–Garraduoji oahpuide leat ain muhtin guoros oahpposajit čavčča oahpuide, cavgila Laiti.

Girjji virggálaš almmuhandilálašvuohta lágiduvvo Ijahis ija oktavuođas Anáris 18.8. Sámi kulturguovddáš Sajosis.

Oahppogirjji ovda- ja maŋŋebearbma muitalit makkár girjjis lea sáhka.
Oahppogirjji ovda- ja maŋŋebearbma muitalit makkár girjjis lea sáhka.
Kuva: Sami oahpahusguovddas

Garraduodji -girjji ámmáttearpmat gávdnojit čujuhusas http://www.sogsakk.fi/garraduodji/

Tästä on kyse

Ensimmäinen oppikirja kovista materiaaleista

Saamelaisalueen koulutuskeskus julkaisee pohjoissaamenkielisen oppikirjan saamenkäsitöiden kovista materiaaleista. Kirjassa kerrotaan materiaaleista sekä esimerkkejä käsitöiden tekotavoista, jotta käsityötekijä pääsee alkuun. Kirjan lopussa on laaja ammattisanasto. Kirjan on toimittanut saamen käsityön lehtori Jouni S. Laiti.

Kirjan virallinen julkistamistilaisuus pidetään 18.8. saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.