Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Tilaajille

Vuoden psy­ko­lo­gi Minna Martin kan­nus­taa opet­te­le­maan vir­taa­vaa hen­gi­tys­tä: “Hen­gi­tys on tun­ne­sää­te­lyn muoto”

Vuoden 2015 psykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija Minna Martin on puhunut virtaavan hengityksen puolesta jo 17 vuotta. Hengittämisen asiantuntijana ja opettajana hän tosin uskoo, ettei kukaan voi opettaa toista hengittämään, mutta tasapainoista hengittämistä tukevia asioita voi opettaa. Sellaisiksi Martin nimeää muun muassa kyvyn tarkkailla omaa hengittämistä ja sen vapaata kulkua.

Tärkeää on myös antaa uloshengittämisen tapahtua loppuun saakka. Se rauhoittaa parasympaattista hermostoa ja tekee tilaa seuraavalle sisäänhengitykselle.