Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Voi­ton­päi­vää ei pidä juhlia Suo­mes­sa

Toukokuu on merkittävä kuukausi Venäjällä. Toukokuun 9. päivänä vietetään natsi-Saksan lopullisen voiton päivänä. Juhla on hyvä tilaisuus esitellä sotateollisuuden uusimpia saavutuksia.

Valitettavasti ilmat eivät suosineet ilmavoimien uutuuksien esittelyä. Maavoimat esittelivät perinteisiä kalustojaan. Uutuutena olivat arktisille alueille sijoitettavien ohjusjärjestelmien kuljetusalustat maastovärjäyksineen. Venäläisillä on oikeus juhlia Neuvostoliiton saavutuksia.