Tilaajille
Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 19.11.2020 kello 10.00
Koronavirus

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 19.11.2020 kello 10.00

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi vertaillaan kevään ja syksyn epidemia-aaltoja.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.


Tilaisuudessa on tulkkaus suomalaisella viittomakielellä, tulkkeinaKatja Wongui ja Anitta Malmberg.