Suoratoisto

Ti­lan­ne­kat­saus ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta 14.1.2021

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitävät  tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti.


Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:sta.


Tilaisuus tulkataan suomalaisella viittomakielellä, tulkkeina Outi Huusko ja Katja Wongui.