Jääpadot

Ro­va­nie­mel­le on syn­ty­nyt jo yli kaksi ki­lo­met­riä pitkä jääpato